NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 2/8/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

Stratilo platnosť dňom účinnosti nového VZN č. 2/2015 (účinné od 01.09.2014 do 23.08.2015)
nariad14c - 73.88 kB