NEPLATNÉ_VZN OBCE ORLOV č. 1/8/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach

Stratilo platnosť dňom účinnosti nového VZN č. 1/2015 (účinné od 01.09.2014 do 23.08.2015)
nariad14b - 39.05 kB