VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Výzva VSD, a.s. na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

 

Táto výzva Východoslovenskej ditribučnej, a.s. č. 21/2022/PP zo dňa 22.8.2022 bola

 

vyvesená na úradnej tabuli webového sídla obce Orlov dňa: 25.8.2022

zvesená z úradnej tabule webového sídla obce Orlov dňa: ..................

21PP_orlov - 756.06 kB