Pozvánka - XVI. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania,

 

pozývame Vás na XVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 21. júna 2018 o 15:30 hod. 

  v kancelárii starostu obce

K stiahnutiu