Pozvánka - XV. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania,

 

pozývame Vás na XV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 30. mája 2018 o 15:30 hod. 

  v kancelárii starostu obce

K stiahnutiu