Pozvánka - II. riadne zasadnutie OZ obce Orlov

Vážení občania,

 

pozývame Vás na II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Orlov,

ktoré sa uskutoční

 dňa 08. marca 2019 o 15:00 hod. 

  v zasadačke Obecného úradu

K stiahnutiu