Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - starostu obce

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ústavný zákon") - JUDr. Peter Timočko, starosta obce