NÁVRH VZN obce Orlov č. 2/2017

Návrh VZN obce Orlov č. 2/2017 o o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Orlov

K stiahnutiu