Aktuality


OZNAM
1.4.2020

OZNAM

Obec Orlov žiada občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a sú povinní dodržiavať 14 - dňovú karanténu, aby svoj príchod ohlásili na obecnom úrade telefonicky na číslo 052/ 4921 321 alebo e - mailom na obecorlov@slnet.sk.
MIMORIADNE INFO_COVID-19 (koronavírus)
13.3.2020

MIMORIADNE INFO_COVID-19 (koronavírus)

Dôležité informácieObmedzenie stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - ODPORÚČANIE
13.3.2020

Obmedzenie stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - ODPORÚČANIE

Odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR týkajúce sa obmedzenia stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, ktoré bolo prijaté dnes a bude účinné od pondelka 16. marca 2020VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie hlavného hygienika SR o karanténe všetkých občanov prichádzajúcich zo zahraničia
13.3.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie hlavného hygienika SR o karanténe všetkých občanov prichádzajúcich zo zahraničia

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


OPATRENIA  V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
13.3.2020

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!