OZNAM o zatvorení prevádzky - ZŠ s MŠ Orlov

Oznámenie

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy zo dňa 16.09.2020  p r e r u š u j e naďalej štandardný výchovno-vzdelávací proces do odvolania a  prechádza  na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 na škole.

Zároveň sa prerušuje prevádzka MŠ, ŠJ a ŠKD.


 

 

 

                                                                                                        PhDr.Bibiána Matisková

                                                                                                        riaditeľka školy