OZNÁMENIE na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa - ZŠ s MŠ Orlov

 Oznámenie

           Na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa školy Obce Orlov Vám oznamujem, že prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ  bude v dňoch 21.9. – 23.9.2020 zatvorená z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením ochorenia Covid-19 v škole a obci Orlov.

Vyučovanie v týchto dňoch bude prebiehať dištančnou formou.
 
 
                                                                                                        PhDr.Bibiána Matisková
                                                                                                                  riaditeľka školy