OZNAM

Oznámenie
          Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Obce Orlov Vám oznamujeme, že riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno 
v dňoch 09. 09. - 16. 09. 2020 z preventívnych a organizačných dôvodov súvisiacich 
s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19.
Zároveň sa prerušuje prevádzka ŠKD, MŠ a ŠJ.
Žiaci sú zo stravovania v ŠJ automaticky odhlásení.
Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.
 
 
                                                                                                        PhDr.Bibiána Matisková

                                                                                                                  riaditeľka školy