Dodatok č. 1-3/2022

Typ: Odberateľská
Číslo: 1-3/2022    
Predmet : Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 3/2022 zo dňa 29.09.2022 
Partner: Ján Hnat
IČO:
Adresa: Orlov 151, 065 43 Orlov
Dátum zverejnenia: 28.11.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-ku-kupnej-zmluve-c-32022-zo-d-a-29-09-2022-1.pdf, Veľkosť: 76.15 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Kúpna zmluva č. 3/2022 - pozemok, parcela reg. "C" KN č. 750/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 122 m2, LV č. 701, k. ú. Orlov, obec Orlov, okres Stará Ľubovňa v podiele 1/1