Dodatok č. 1

Typ: Odberateľská
Číslo: 1    
Predmet : Dodatok č. 1 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu so s.č. 360 a pozemok parc. č. KN-C 227/2  
Partner: SOCIO FAMILY, n. o.
IČO: 37886843
Adresa: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 23.8.2018 
Dátum uzavretia zmluvy: 23.8.2018 
Dátum účinnosti: 23.8.2018 
Platnosť do: 31.5.2028 
  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2018, Veľkosť: 69.9 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu so s. č. 360 a pozemok parc. č. KN-C 227/2