Zmluva č. 4/2018

Typ: Odberateľská
Číslo: 4/2018    
Predmet : Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu so s. č. 360 a pozemok parc. č. KN-C 227/2 
Partner: SOCIO FAMILY, n. o.
IČO: 37886843
Adresa: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 23.8.2018 
Dátum uzavretia zmluvy: 31.5.2018 
Dátum účinnosti: 1.6.2018 
Platnosť do: 31.5.2028 
Cena s DPH: 4 000,00 EUR 
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2018, Veľkosť: 117.77 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu so s.č. 360 a pozemok parc. č. KN-C 227/2