OZNAM - Obecný úrad dňa 03. 11. 2020 ZATVORENÝ

O Z N A M 

 

 

Oznamujeme Vám, že dňa 03. novembra 2020 (utorok) bude 

Obecný úrad v Orlove 

 

z a t v o r e n ý 

 

z dôvodu dezinfekcie priestorov obecného úradu.

 

V nevyhnutných prípadoch – vybavenie náležitostí spojených s pohrebom nás prosím kontaktujte na tel. č. 0905 367 088. 

 

Pracovisko obecného úradu Vám bude k dispozícii najbližšie 

04. novembra 2020 (streda).

 

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          JUDr. Peter Timočko, v. r.

                                                                                              starosta obce

 

(Andrea Timočková)