OZNAM o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov

 Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov

k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce – mesta
 
 
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len „PSK“) v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS Karpaty, s. r. o. Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o.
 
o z n a m u j e   o b c i a m   a   m e s t á m,
 
 
že dňom 15.07.2020 je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021,
 
 
t. j. na obdobie platnosti od 13.12.2020 do pravdepodobne 11.12.2021.
 
 
Aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke: www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných dopravcov: www.buskarpaty.skwww.sad-po.skwww.sadpp.skwww.sadhe.skÚplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné získať aj na stránke: www.cp.sk.
 
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15.08.2020.
 
Obec môže požiadať o tvorbu cestovného poriadku na obdobie 2020/2021:
 
      v mene občanov obce
      v mene školy nachádzajúcej sa v obci, resp. školy v inej obci, do ktorej dochádzajú deti z našej obce
      v mene zamestnávateľov obce