Návrh CP ZSR pre GVD 2020_2021 počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR

Návrh CP ZSR pre GVD 2020_2021 počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR

 

Pekný deň,

v prílohách Vám zasielame návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja po zapracovaní nových polôh vlakov osobnej dopravy počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR.

 

S novým GVD dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji.

 

V Poprade sa dnešné cca 6-minútové prestupy smer Stará Ľubovňa (a späť) predĺžia na približne 45 minút, zatiaľ čo v Kysaku dôjde naopak k skráteniu prestupných časov na Prešov (a späť) na úroveň, kedy je prakticky nereálne očakávať spoľahlivosť týchto prestupov.

Dôvodom je posun vlakov diaľkovej dopravy a to príchod/odchod do Košíc +10/-10 minút.

 

Informáciu s jednotlivými cestovnými poriadkami nájdete aj na: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/doprava/cestovne-poriadky/zeleznicna-doprava/

 

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3

na e-mailovú adresupripomienky.cp@slovakrail.sk

 

S pozdravom

Mgr. Patrik Pčolka

Odbor dopravy
vedúci oddelenia integrovaného dopravného systému

tel.: 051/7081 774, mobil: +421907974443
web: www.po-kraj.sk|www.vucpo.sk
_____________________________

 


Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

K stiahnutiu