BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

BEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER

Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi 
od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli 
od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.  

 

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. 
Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

 

Používanie vianočného osvetlenia  a ozdobných svietidiel

-         používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,

-         ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,

-         presne dodržiavať návod od výrobcu, 

-         nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,

-         umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od   

vykurovacích telies  a otvoreného ohňa, 

-         dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich  teplota pri horení môže dosiahnuť    630 °C  -  1370 °C).

-         pri používaní sviečok, či už na adventnom venci (stromčeku) tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov, ...), tak aby sa nedali prevrátiť, v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat a v dostatočnej vzdialenosti 
od akejkoľvek horľavej látky.  Nenechávať ich bez dozoru  a pred odchodom sa uistiť, či sú sviečky dobre uhasené. 

 

Používanie zábavnej pyrotechniky

-         overte si, či vo Vašej obci (meste) je povolené používať zábavnú pyrotechniku, 

-         zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,

-         zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov 

a nikdy nie od pouličných predajcov,

-         nevyrábať a nepoužívať po domácky  vyrobenú pyrotechniku, pri používaní 
a manipulácii  s pyrotechnikou  sa vyvarujte konzumácii  alkoholu, 

-         nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,

-         zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu 
s vysokou teplotou resp. priamym ohňom, 

-         nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou,

-         nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,

-         neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,

-         opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla)- v takomto prípade je potrebné poliať ju  dostatočným množstvom vody,

-         zapálenú pyrotechniku  nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,

-         neodpaľovať  zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,

-         zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,

-         pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo   dôjsť k vzniku požiaru.

 

Používanie kuchynských spotrebičov

-         nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,

-         horiaci olej  vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“, 

-         kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú  vypnúť od zdroja energie, 

-         zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,

-         spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,

-         priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať  a zabezpečiť prívod  a výmenu vzduchu v tomto priestore, 

-         pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,

-         nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike  a zachovajte pokoj.  Najprv chráňte život a zdravie, 
až potom majetok.  V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, 
čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112. 

Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.

 

V mene príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov, veselého Silvestra a v novom roku 2023 hlavne pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.

 

 

                                                                                         kpt. Ing. Peter Pazera

                                                                                                     riaditeľ 

                                                                                     OR HaZZ v Starej Ľubovni

K stiahnutiu