Zmluva č. 10072023

Typ: Odberateľská
Číslo: 10072023    
Predmet : Nájomná zmluva - predmet nájmu: futbalové ihrisko parc. č. KN-C 328/18 a pozemok pri telocvični ZŠ s MŠ Orlov parc. č. KN-C 233/1 v zmysle uznesenia OZ obce Orlov č. 21 zo dňa 27.12.2022 
Partner: Pe3x, s.r.o.
IČO: 51323486
Adresa: Orlov 253, 065 43 Orlov
Dátum zverejnenia: 11.7.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 10.7.2023 
Dátum účinnosti: 11.7.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1,00 EUR 
  Nájomná zmluva, Veľkosť: 99.99 kB
Previazané dokumenty: