Zmluva č. 1/2022

Typ: Odberateľská
Číslo: 1/2022    1/2022
Predmet : Kúpna zmluva č. 1/2022 - pozemok, parcela reg. "C" KN č. 22/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, LV č. 2283, k. ú. Orlov, obec Orlov, okres Stará Ľubovňa v podiele 1/1 
Partner: Tomáš Jaržembovský
IČO:
Adresa: Plavnica 247, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 25.3.2022 
Dátum účinnosti: 26.3.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.3.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 380,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-12022.pdf, Veľkosť: 1.37 MB
Previazané dokumenty: