Zmluva č. 1/2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1/2021    
Predmet : Kúpna zmluva č. 1/2021 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-E 190/1 o výmere 1502 m2 v podiele 1/1, zastavaná plocha a nádvorie, LV 701  
Partner: Martin Jurák
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 21.4.2021 
Dátum účinnosti: 22.4.2021 
Deň podpisu: 14.4.2021 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 6 535,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-12021.pdf, Veľkosť: 81.13 kB
Previazané dokumenty: