Zmluva č. 7/2019

Typ: Odberateľská
Číslo: 7/2019    
Predmet : Kúpna zmluva č. 7/2019 - prevod nehnuteľnosti v k. ú. Orlov: - pozemok parc. č. KN-E 21 o výmere 228 m2 v podiele 27/28 k celku t.j. 220 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV 1220  
Partner: Ján Novotný a manž. Iveta Novotná
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 14.1.2020 
Dátum uzavretia zmluvy: 9.1.2020 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 660,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-7.pdf, Veľkosť: 83.25 kB
Previazané dokumenty: