Zmluva č. 7/2018

Typ: Odberateľská
Číslo: 7/2018    
Predmet : Nájomná zmluva č. 7/2018 - prenájom pozemku parc. č. KN-C 233/1 Zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Orlov, LV č. 919 o výmere 540 m2 - 540,- €/rok (1€/m2/rok) 
Partner: SOCIO FAMILY, n. o.
IČO: 37886843
Adresa: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa
Poznámka: schválená OZ obce Orlov na 1. zasadnutí OZ dňa 18.12.2018
Dátum zverejnenia: 28.12.2018 
Dátum účinnosti: 29.12.2018 
Deň podpisu: 11.12.2018 
Platnosť od: 11.12.2018 
Platnosť do: 31.12.2028 
Cena s DPH: 540,00 EUR 
  Nájomná zmluva č. 7/2018, Veľkosť: 111.83 kB
Previazané dokumenty: