Zmluva č. 5/2018

Typ: Odberateľská
Číslo: 5/2018    
Predmet : Nájomná zmluva č. 5/2018 - pozemky parc. č. KN-C 227/1, 214, 227/5 a budova starej MŠ s.č. 31 na parc. č. 227/5 
Partner: SOCIO FAMILY, n. o.
IČO: 37886843
Adresa: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 31.5.2018 
Dátum uzavretia zmluvy: 31.5.2018 
Dátum účinnosti: 1.6.2018 
Platnosť do: 31.12.2028 
Cena s DPH: 2 568,00 EUR 
  Nájomná zmluva č. 5/2018, Veľkosť: 102.55 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 5/2018 - pozemky, budova starej MŠ

Dodatok: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 5/2018 zo dňa 31. mája 2018 - doplnená odkladacia podmienka účinnosti zmluvy

Dodatok: Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 5/2018 zo dňa 31. mája 2018