Dodatok č. 1

Typ: Odberateľská
Číslo: 1    
Predmet : Dodatok č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 5/2018 - pozemky, budova starej MŠ 
Partner: SOCIO FAMILY, n. o.
IČO: 37886843
Adresa: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 19.11.2018 
Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2018 
Dátum účinnosti: 1.11.2018 
Platnosť do: 31.12.2028 
  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/2018, Veľkosť: 94.61 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Nájomná zmluva č. 5/2018 - pozemky parc. č. KN-C 227/1, 214, 227/5 a budova starej MŠ s.č. 31 na parc. č. 227/5