Dodatok č. 2

Typ: Odberateľská
Číslo: 2    
Predmet : Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 5/2018 zo dňa 31. mája 2018 - doplnená odkladacia podmienka účinnosti zmluvy 
Partner: SOCIO FAMILY, n. o.
IČO: 37886843
Adresa: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 17.1.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 20.12.2018 
Dátum účinnosti: 20.12.2018 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 5/2018 zo dňa 31. mája 2018, Veľkosť: 83.45 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Nájomná zmluva č. 5/2018 - pozemky parc. č. KN-C 227/1, 214, 227/5 a budova starej MŠ s.č. 31 na parc. č. 227/5