Aktuality

Informácia o realizácii zisťovania cestovného ruchu v roku 2024
9.4.2024

Informácia o realizácii zisťovania cestovného ruchu v roku 2024

V priebehu roka 2024 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


Obmedzený prístup áut na cintorín.
3.4.2024

Obmedzený prístup áut na cintorín.

Vážení občania,
dnešným dňom sme obmedzili prístup áut na cintorín, ktoré ničia miesto odpočinku našich zosnulých. Buďme ohľaduplní k tomuto posvätnému miestu. V osobitných prípadoch si môžete vyzdvihnúť kľúč od rampy na obecnom úrade. Ďakujeme za pochopenie.

Zber elektrodpadu
6.12.2023

Zber elektrodpadu

V pondelok, 11.12.2023 v čase od 10:00 hod. prebehne v našej obci zber elektroodpadu.


Európsky týždeň boja proti drogám: 13. - 19. november 2023
15.11.2023

Európsky týždeň boja proti drogám: 13. - 19. november 2023

Edukačný materiál Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni