Informácie COVID-19 (koronavírus)

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:   https://www.korona.gov.sk/

 

Call centrá, e-maily pre verejnosť:

Telefonické linky a e-maily pre verejnosť v súvislosti s COVID-19 tu

RÚVZ Stará Ľubovňa 

Call centrum: 0910 440 662, 0911 715 571

e-mail: sl.epida@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234                 

 
Aktuálny výskyt COVID-19 na Slovensku
 
Dátum: 18.03.2020                                           
Počet negatívnych vzoriek: 1886                 grafy vývoja COVID 19 v SR
Počet pozitívnych vzoriek: 105                                
 
 
Interaktívne mapy výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku: portal.minv.sk/covid19map/
 
 

VLÁDA SR VYHLÁSILA NÚDZOVÝ STAV

- zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb prevážajúcich tovary, autoservisov a odťahových služieb, či pohrebných služieb.
- zakazuje sa aj prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania

Opatrenia a usmernenia ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/

 

 
- núdzový stav platí pre štátne zdravotnícke zariadenia
- ostatné opatrenia krízového štábu zostávajú v platnosti
 
ZÁVERY ÚSTREDNÉHO KRÍZOVĚHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020

- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
- od pondelka 16.3.2020 zatvorenie škôl a školských zariadení,
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,
- obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
- zatvorenie kultúrnych zariadení,
- v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
- obmedzenie otváracích hodín na úradoch

 
14-DŇOVÁ KARANTÉNA


Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur.

 

Infografiky pre verejnosť

 

 

10 odporúčaní pri COVID-19

Čo robiť, ak ste chorí

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Pomoc sebe a druhým

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

zdroj: www.health.gov.sk

Dokumenty:

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (pdf) (piata aktualizácia) 18. Marec 2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (pdf) (štvrtá aktualizácia) 13. Marec 2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (pdf) 09. Marec 2020

 

Aktuality o koronavíruse z iných webov štátnej správy