Úvod

202301240758360.img-9897-2

Vážení návštevníci,

dovoľte mi privítať Vás na webovej stránke obce Orlov.

Hlavným cieľom je poskytnúť Vám užitočné informácie a vedomosti o našej obci, v ktorej sa stretáva história so súčasnosťou, a tým získať prehľad o jej aktuálnom dianí.

Pevne verím, že  získané užitočné informácie a vedomosti zo všetkých oblastí života v našej obci využijete v náš spoločný prospech.

Dúfam, že tento spôsob získavania informácií prispeje k lepšej komunikácii medzi úradom a občanom.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri prezeraní našej webovej stránky.

 

Ján Hnat, starosta obce

AktualityZber elektrodpadu
6.12.2023

Zber elektrodpadu

V pondelok, 11.12.2023 v čase od 10:00 hod. prebehne v našej obci zber elektroodpadu.


Európsky týždeň boja proti drogám: 13. - 19. november 2023
15.11.2023

Európsky týždeň boja proti drogám: 13. - 19. november 2023

Edukačný materiál Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni