Úvod

202301240758360.img-9897-2

Vážení návštevníci,

dovoľte mi privítať Vás na webovej stránke obce Orlov.

Hlavným cieľom je poskytnúť Vám užitočné informácie a vedomosti o našej obci, v ktorej sa stretáva história so súčasnosťou, a tým získať prehľad o jej aktuálnom dianí.

Pevne verím, že  získané užitočné informácie a vedomosti zo všetkých oblastí života v našej obci využijete v náš spoločný prospech.

Dúfam, že tento spôsob získavania informácií prispeje k lepšej komunikácii medzi úradom a občanom.

Prajem Vám príjemne strávené chvíle pri prezeraní našej webovej stránky.

 

Ján Hnat, starosta obce

Aktuality

OZNAM - ÚPSVaR
22.12.2022

OZNAM - ÚPSVaR


OZNAM - Obecný úrad dňa 23. 12. 2022  ZATVORENÝ
22.12.2022

OZNAM - Obecný úrad dňa 23. 12. 2022 ZATVORENÝ

Obecný úrad v Orlove bude dňa 23. decembra 2022 (piatok) z a t v o r e n ý z dôvodu úsporných opatrení a čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu.
Ďakujeme za pochopenie.


Zber elektroodpadu
12.12.2022

Zber elektroodpadu

V piatok, 16.12.2022 v čase od 09:30 hod. prebehne v našej obci zber elektroodpadu.


OZNAM - preskúšanie prevádzkyschopnosti sirény
8.12.2022

OZNAM - preskúšanie prevádzkyschopnosti sirény

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bude vykonané na území Slovenskej republiky dňa 9. decembra 2022 (piatok) o 12.00 hodine preskúšanie elektrickej sirény dvojminútovým stálym tónom.


INFLAČNÁ POMOC II - Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?
7.12.2022

INFLAČNÁ POMOC II - Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

V prílohe nájdete základné informácie ako aj link na tlačivá žiadosti v elektronickej podobe...