Dodatok č. 1-2/2022

Typ: Odberateľská
Číslo: 1-2/2022    
Predmet : Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 2/202 zo dňa 30.09.2022 
Partner: Martin Jurák
IČO:
Adresa: Hniezdne 388, 065 01 Hniezdne
Dátum zverejnenia: 28.11.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-ku-kupnej-zmluve-c-22022-zo-d-a-30-09-2022.pdf, Veľkosť: 76.08 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Kúpna zmluva č. 2/2022 - pozemok, parcela reg. "E" KN č. 190/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 313 m2, LV č. 701, k. ú. Orlov, obec Orlov, okres Stará Ľubovňa v podiele 1/1