Zmluva č. 2/2022

Typ: Odberateľská
Číslo: 2/2022    2/2022
Predmet : Kúpna zmluva č. 2/2022 - pozemok, parcela reg. "E" KN č. 190/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 313 m2, LV č. 701, k. ú. Orlov, obec Orlov, okres Stará Ľubovňa v podiele 1/1  
Partner: Martin Jurák
IČO:
Adresa: Hniezdne 388, 065 01 Hniezdne
Dátum zverejnenia: 10.10.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.9.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 250,00 EUR 
  kupna-zmluva-c-22022.pdf, Veľkosť: 92.96 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 2/202 zo dňa 30.09.2022