Dodatok č. -

Typ: Dodávateľská
Číslo: -    
Predmet : Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení system združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej dňa 05.02.2016 
Partner: NATUR-PACK, a.s.
IČO: 35979798
Adresa: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Dátum zverejnenia: 13.3.2020 
Dátum uzavretia zmluvy: 2.1.2020 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-k-zmluve-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov.pdf, Veľkosť: 800.1 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov