Zmluva č. 05022016

Typ: Dodávateľská
Číslo: 05022016    
Predmet : Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
Partner: NATUR-PACK, a.s.
IČO: 35979798
Adresa: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Dátum zverejnenia: 5.2.2016 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.2.2016 
Dátum účinnosti: 6.2.2016 
Platnosť do:  
  zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov.pdf, Veľkosť: 50.1 kB
  Príloha - Údaje týkajúce sa popisu systému triedeného zberu, Veľkosť: 50.1 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení system združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej dňa 05.02.2016

Dodatok: Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov