SPOJENÉ VOĽBY 2022 - preukazovanie totožnosti voliča - občana SR

Volič - občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť PLATNÝM OBČIANSKYM PREUKAZOM, preto vyzývame k prekontrolovaniu platnosti dokladu!!! V prípade, že ste v čase volieb žiadateľom o nový OP, preukazujete svoju totožnosť žiadosťou o vydanie OP alebo potvrdením o OP vydaným príslušným orgánom PZ SR. PREUKAZOVANIE TOTOŽNOSTI CESTOVNÝM DOKLADOM SR alebo tzv. OPOZNANÍM VOLIČA ČLENMI OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE je N E P R Í P U S T N É !