OZNAM - RVPS Stará Ľubovňa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa oznamuje občanom - chovateľom zvierat hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu, aby nahlasovanie  zabíjačiek pre súkromnú domácu spotrebu  uvedených zvierat  chovatelia uskutočnili aspoň jeden pracovný deň vopred na mailovú adresu:  podatelna.SL@svps.sk.

Taktiež aby na túto mailovú adresu nahlasovali  úhyny zvierat.

Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek a úhynov vyplýva pre chovateľov zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.