OZNAM VO VEREJNOM ZÁUJME - prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 05.05.2022 v termíne od 09:00 do 12:30 je v obci Orlov plánované nasledovné prerušenie distribúcie elektriny: 

č. d. 349. 

Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.