OZNAM - ČIASTOČNÉ obnovenie prevádzky ZŠ s MŠ Orlov

Oznámenie

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy a materské školy a so súhlasom zriaďovateľa  obnovuje od 08.10.2020:

-  štandardný výchovno-vzdelávací proces na 1.stupni ZŠ /1.-4.roč./

- prevádzku MŠ /poldenná/

-prevádzku ŠJ.

 

Dištančné vzdelávanie  naďalej pokračuje na 2.stupni ZŠ .

Prevádzka ŠKD bude naďalej zatvorená.

 

 

                                                                                                        PhDr.Bibiána Matisková

                                                                                                     riaditeľka školy

K stiahnutiu