OZNAM o zrealizovaní projektu "Bezpečnostný systém v obci Orlov"

 

                                          

 

 

 

     Obec Orlov realizovala projekt „Bezpečnostný systém v obci Orlov“ - I. etapa s finančnou podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a počnúc dňom 22.10.2020 začala so snímaním verejného priestranstva pri Obecnom úrade a vnútroblokového priestoru pri Kultúrnom dome a okolitej cesty, ako aj verejného priestoru pri Požiarnej zborojnici, Obecného kompostoviska a Zberného dvora v lokalite „Kopaniská“. 

 

     Cieľom projektu /umiestnením kamier/ je predchádzanie kriminálnej činnosti, páchaniu priestupkov a zvýšenie ochrany verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov obce Orlov.

 

JUDr. Peter Timočko

starosta obce

K stiahnutiu