OZNAM - Prevádzka MŠ bude v dňoch 20.10. - 23.10.2020 iba poldenná

Oznámenie

          Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa školy Obce Orlov Vám oznamujeme, že prevádzka MŠ bude v dňoch 20.10. – 23.10.2020  iba poldenná

z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    PhDr.Bibiána Matisková

                                                                                                                  riaditeľka školy

K stiahnutiu