OZNAM - VSD

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 21.07.2020 v termíne od 08:10 h do 15:40 h je v obci Orlov plánované nasledovné prerušenie distribúcie elektriny:

 

č. d. 16-22, 66-87, 145-153, 161-174.

 

Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.