OZNAM

Vážení občania,

 

z dôvodu výrazného poklesu výdatnosti vodných zdrojov, obec Orlov vyhlasuje III. regulačný stupeň na dodávku pitnej vody v obci Orlov.

 

Upozorňujeme občanov na zákaz čerpania vody na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, umývanie áut, ohrev na teplú vodu a na možné zníženie dodávok vody rozhodujúcim odberateľom (priemyselná zóna).

 

Súčasne upozorňujeme obyvateľov, že je zakázané mať prepojený vlastný vodný zdroj s verejným vodovodom a vyzývame občanov na kontrolu vnútorných rozvodov na zistenie prípadného úniku vody.

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Orlov oznamuje, že dnes (27.06.2022) v čase od 17.00 h do 18.00 h (prípadne podľa potreby) bude rozvážať úžitkovú vodu na polievanie záhrad. Záujem nahláste na telefónnom čísle 0902 845 096.

 

Potrebu pitnej vody nahláste na obecnom úrade.