OCHRANA LESOV pred požiarom

Vážení občania!

 

Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiarov v tomto období sú spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy asuchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

  • zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody dokonca smrteľné zranenia občanov
  • zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

  • zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

       

        Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.

 

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.