Celoplošné testovanie obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID - 19

Celoplošné testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID – 19

 

 

Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa uskutoční 31. októbra a 1. novembra 2020 v čase od 07.00 h do 22.00 h s tým, že odberné miesta budú posledné stery realizovať do 21.30 h.

 

Testovanie pre obyvateľov obce Orlov a časti Andrejovka bude prebiehať na 1 odbernom miestne, a to v zasadačke Obecného úradu v Orlove.

 

Testovania sa nemusia zúčastniť deti do 10 rokov a občania nad 65 rokov. Zároveň sa odporúča, aby občania nad 65 rokov namiesto testovania absolvovali domácu karanténu.

 

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt.

 

Testovania sa nemusia zúčastniť ani tí, ktorí boli v posledných 90 dňoch pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 alebo tí, ktorí vedia lekárskou správou potvrdiť, že ich zdravotný stav neumožňuje zúčastniť sa na testovaní.

 

 

Priebeh testovania

 

1.     Občania čakajú pred odberným miestom v dvojmetrových odstupoch.

2.     Vstup na odberové miesto je možný len s rúškom, ktoré prekrýva ústa a nos.

3.     Vstup bude regulovaný príslušníkom policajného zboru, ktorý dohliada na verejný poriadok a zároveň vyzýva občanov ku vstupu.

4.     Pri vstupe do priestorov testovaná osoba použije dezinfekčný prostriedok na ruky a následne pristúpi k registrácii k administratívnemu pracovníkovi, ktorému predloží občiansky preukaz (deti do 15 rokov preukaz poistenca).

5.     Občanovi je následne pridelené identifikačné číslo.

6.     Administratívny pracovník podá občanovi papierovú vreckovku a vyzve ho, aby sa išiel vysmrkať a odkašľať si.

7.     Po škončení tohto úkonu si občan opätovne vydezinfikuje ruky a odovzdáva pridelené identifikačné číslo zdravotnému pracovníkovi.

8.     Nasleduje samotný odber – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si rúško ihneď nasadí.

9.     Vo vyčlenených priestoroch (sála KD) si testovaná osoba počká na výsledok testovania (cca 30 minút).

10.  Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a odovzdá Vám certifikát v zatvorenej obálke.

 

Certifikát si starostlivo uchovajte a noste ho so sebou vždy, keď budete opúšťať bydlisko !

 

Bližšie informácie sú dostupné na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

Prosíme občanov, aby pristupovali k testovaniu zodpovedne a dodržiavali pokyny odberného tímu.