BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

BEZPEČNÉ  VIANOCE  A  SILVESTER

Vianočné sviatky  a záver roka spojený so Silvestrom  prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov  a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra  najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli  dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.  

 

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže  kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

 

Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel

-         Používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,

-         ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,

-         presne dodržiavať návod od výrobcu, 

-         nevykonávať  neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,

-         umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od   

-         vykurovacích telies  a otvoreného ohňa, 

-         dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok  a prskaviek (ich  teplota pri horení môže dosiahnuť    630 °C  -  1370 °C).

-         pri používaní sviečok, tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov ...) a v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek horľavej látky.

 

Používanie zábavnej pyrotechniky

-         Zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov 

a nikdy nie od pouličných predajcov,

-         nevyrábať a nepoužívať po domácky  vyrobenú pyrotechniku, pri používaní a manipulácii  s pyrotechnikou  sa vyvarujte konzumácii  alkoholu, 

-         overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku,

-         nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,

-         zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,

-         zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom, 

-         nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou

-         nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,

-         neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách

-         opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku   (v prípade že nevybuchla),

-         v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju  dostatočným množstvom vody,

-         zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,

-         neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,

-         zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,

-         pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo   dôjsť k vzniku požiaru

Používanie kuchynských spotrebičov

-         Nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,

-         horiaci olej  vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“, 

-         kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie, 

-         zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,

-         spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,

-         priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod  a výmenu vzduchu v tomto priestore, 

-         pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,

-         nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.

 

V mene príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov, veselého Silvestra a v novom roku 2021 hlavne pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote.

 

 

                                                                                                mjr. Ing. Dušan Farkaš

                                                                                  vymenovaný na zastupovanie 

                                                                             riaditeľa OR HaZZ v Starej Ľubovni

K stiahnutiu