Zmluva č. 00330108/P02037

Typ: Dodávateľská
Číslo: 00330108/P02037    
Predmet : Zamestnávateľská zmluva uzatvorená podľa § 58 a nasl. zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení 
Partner: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
IČO: 35976853
Adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Dátum zverejnenia: 27.9.2016 
Dátum účinnosti: 28.9.2016 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.9.2016 
Dátum účinnosti: 27.9.2016 
Platnosť do:  
  Zamestnávateľská zmluva, Veľkosť: 269.52 kB
Previazané dokumenty: