Zmluva č. 08_08_2023

Typ: Dodávateľská
Číslo: 08_08_2023    08_08_2023
Predmet : Zmluva o dielo a licenčná zmluva - úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení a dodaní Diela - strategický dokument "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orlov na obdobie 2023 - 2030" 
Partner: Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Paed. IGIP
IČO:
Adresa: Orlov 253, 065 43 Orlov
Dátum zverejnenia: 8.8.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 8.8.2023 
Dátum účinnosti: 9.8.2023 
Platnosť do:  
  Zmluva o dielo a licenčná zmluva , Veľkosť: 119.97 kB
Previazané dokumenty: