Dodatok č. 1/2022_18012017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1/2022_18012017    1/2022
Predmet : Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.01.2017 - zmena paušálnej odmeny za služby na 170 EUR + DPH / štvrťročne 
Partner: LIVONEC SK, s.r.o. / OZ, Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 48121347
Adresa: Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
Dátum zverejnenia: 12.10.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 23.3.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.01.2017, Veľkosť: 765.67 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi, BOZP, PZS / odmena poskytovateľa 180,- EUR + DPH štvrťročne