Zmluva č. 14022022

Typ: Dodávateľská
Číslo: 14022022    
Predmet : Zmluva o dodávke plynu 
Partner: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 21.2.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.2.2022 
Dátum účinnosti: 14.2.2022 
Platnosť do: 14.2.2024 
  zmluva-o-dodavke-plynu.pdf, Veľkosť: 1.55 MB
Previazané dokumenty:

Výpoveď: Dodatok č. 2/2021 k Dohode zo dňa 10.5.2013 (o umiestnení informačného systému HOLCIM na konštrukcii autobusovej zastávky) a Dodatku č. 1/2017 - zmena účastníka zmluvy "nájomcu" a doby nájmu.