Zmluva č. ZoD zo dňa 05.12.2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoD zo dňa 05.12.2020    
Predmet : Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrny dom a obecný úrad" 
Partner: Tomáš Dinis
IČO: 31280641
Adresa: Kamenica 119, 08271 Kamenica
Dátum zverejnenia: 6.12.2020 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.12.2020 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 49 580,20 EUR 
  zmluva-o-dielo_0.pdf, Veľkosť: 111.32 kB
Previazané dokumenty: